Hier vind je wat diagnostiek bij Beterggz omvat

Diagnostiek bij Beterggz.nl

Diagnostiek bij Beterggz omvat het systematisch verzamelen van medische informatie  om deze vervolgens op een zinvolle manier met jou te ordenen en te communiceren. Om een diagnose te kunnen stellen, beschrijft de psychiater of psycholoog van Beterggz patronen en bijzonderheden. Hoe ontwikkelen jouw symptomen zich en houden jouw symptomen langer aan dan normaal?  

Beterggz is een specialistische GGZ en daardoor verricht Beterggz psychiatrische diagnostiek die veel verder gaat dan alleen DSM -5 classificaties. Daarom is diagnostiek bij Beterggz bij uitstek een specialistische aangelegenheid. 

De specialistische diagnostiek van Beterggz omvat, naast beschrijving en classificatie van de symptomen: 

  • inventarisatie van de betekenis en beleving van jouw symptomen. We kunnen je helpen deze begrijpelijk te maken voor jou en jouw naasten. 
  • een omschrijving van de fase van ontwikkeling, complicaties en uitbreiding van het ziektebeeld (dit noemen we stagering); 
  • co morbiditeit; van welke symptomen heb je nog meer last? 
  • differentiële diagnostiek: het uitsluiten van andere aandoeningen 
  • een dynamische beschrijving van oorzaken en onderhoudende factoren van jouw klachten die hebben bijgedragen tot de ontwikkeling van een klacht, symptoom of stoornis; 
  • Zaken zoals welbevinden en je gelukkig voelen, die door een klacht, symptoom of een ziektebeeld verstoord zijn en de invloed die dat heeft op jouw functioneren; 
  • factoren die van invloed kunnen zijn op het te verwachten beloop van jouw klachten en symptomen; 

Diagnostiek is complex en hangt sterk af van de vraagstelling, de context, de setting en de aard van de problematiek, hoe diep de psychiater zal ingaan op de verschillende onderdelen van de diagnostiek. 

Neem gerust contact op met Beterggz. Een diagnose geeft dus een antwoord op jouw vraag waarom jouw klachten er zijn en waar ze vandaan komen en wat de oorzaak is 

Meld je hier aan
om beter te worden

Tijd om beter te worden