Voor huisarts en verwijzers

Diagnostiek bij Beterggz.nl

Hulp? Sneller is beter.

Staan geestelijke emotionele klachten het functioneren van uw patiënt in de weg? Is de gewone medische weg al behandeld en niet effectief genoeg? Tijd voor Beterggz.

Met een doorverwijzing (via Zorgdomein) kan uw patiënt al de volgende dag een afspraak maken via een ervaren professional zoals een psychiater, arts of (GZ-)psycholoog. Dezelfde week wordt gestart met de behandeling. Alles is gericht op snel beter worden. De patiënt wordt thuis behandeld door onze artsen, psychiaters en psychologen. Via een beveiligde videoverbinding.  Op momenten dat het past of nodig is. Ook ’s avonds en in het weekend. Alles zonder wachtlijst of eigen bijdrage. Alles wordt vergoed. Dat is beter.

Specialistisch en specifiek

Beterggz selecteert de juiste zorg(verlener) voor uw patiënt. Dit doen we door de expertise van de zorgverlener te matchen met het klachtenbeeld van de patiënt. Dit werkt beter en sneller.

Beterggz werkt in de specialistische ggz - met een multidisciplinair behandelteam - volledig volgens de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

Beterggz is gecertificeerd volgens ISO 9001:2015, een internationale norm voor kwaliteitsmanagement. Extern wordt getoetst of Beterggz aan deze normen voldoet. Voor Beterggz betekent het behalen van de ISO 9001:2015 certificering een toewijding aan het leveren van hoogwaardige specialistische gezondheidszorg, waarbij continu wordt gestreefd naar verbetering. Belangrijke aspecten omvatten een focus op patiëntgerichtheid, het beheren van risico's, documentatie en procesbeheer en betrokkenheid van het management om een cultuur van kwaliteit te bevorderen. Het behalen van de ISO 9001:2015 certificering bevestigt de inzet van Beterggz voor consistente zorg van hoge kwaliteit en het proactief blijven werken aan het kwaliteitsmanagementsysteem.

Intensiever, effectiever en sneller

Elke behandeling van Beterggz is gericht op snelle verbetering. Uw patiënt volgt hiervoor een intensief behandeltraject met twee tot drie consulten per week. Zo nodig wordt dit verhoogd tot een dagelijks consult. Onderzoek wijst namelijk uit dat kort achter elkaar behandelen effectiever is. Opgedane zelfkennis en oefeningen blijven dan beter en langer hangen. Dit werkt erg motiverend voor zowel de patiënt als de behandelaar. Met deze doortastende werk- en behandelwijze verkort Beterggz een sggz behandeltraject tot zo’n drie maanden. Een behandeltraject via de reguliere ggz duurt minstens acht tot twaalf maanden.

Beter en daarna

Om te voorkomen dat iemand terugvalt, wordt elk behandeltraject opgevolgd door een nazorgtraject. Herstel na terugval duurt vaak langer en moet daarom worden voorkomen.

Slaagt het terugval-preventieplan niet? Dan kan de patiënt meteen weer in behandeling genomen worden bij een arts, psychiater of psycholoog. Geen wachttijd dus.

Voor welke klachten?

Beterggz biedt sggz behandelingen met diagnostiek en protocollaire behandelingen voor psychische klachten. Veelvoorkomende psychische klachten die we behandelen zijn: angststoornis, depressie, dwangstoornis, paniekstoornis, PTSS, sociale fobie, persoonlijkheidsstoornis, chronische pijn. In het geval van ADHD en ADD voeren wij diagnostiek uit en behandelen wij de symptomen. Verwijzen kan eenvoudig via Zorgdomein. Wij behandelen ook volledig farmacotherapeutisch.

Onze behandelingen bestaan onder andere uit: psycho-educatie, cognitieve gedragstherapie, online EMDR, schematherapie en ACT.

Contra-indicaties zijn: actieve (opiaten) verslavingsproblematiek, floride psychotische toestandsbeelden, ernstige dissociatie problematiek, actieve suïcidaliteit.

Doorverwijzing

U kunt uw patiënt doorverwijzen via Zorgdomein. Een verwijsbrief is noodzakelijk voor vergoeding bij de zorgverzekeraar van de patiënt.

Intakegesprek

We nodigen de patiënt uit voor een online intakegesprek met één van onze artsen, psychiaters of psychologen.

Adviesgesprek

We bespreken de problemen en komen een behandelplan overeen. Is er geen sprake van een psychiatrische aandoening (DSM-diagnose)? Dan verwijzen we de patiënt terug naar de huisartsenpraktijk voor andere hulp.

Behandeling

Samen met de online psycholoog, arts of psychiater gaat uw patiënt aan de slag. Dit zijn meestal sessies van zo’n 60 minuten die om de twee dagen plaatsvinden. Desgewenst ook ’s avonds en in het weekend.

Tijdens de behandeling evalueren we regelmatig met u en de patiënt of de behandeling op schema ligt en het einddoel tijdig bereikt kan worden. Uiteraard ontvangt de huisartsenpraktijk een verslag na afronden van de behandeling.

Heeft u als verwijzer 
vragen stel ze hier

Voor meer informatie stel hier uw vraag