Beterggz heeft een coulanceregeling

Wat houdt dat in voor jou?

GGZ behandelingen in jouw taal door ons behandelteam bij Beterggz.nl

Beterggz is een niet-gecontracteerde zorgverlener. Daardoor kan Beterggz jou nog beter en sneller helpen zonder wachtlijsten met een bij jou passende behandeling door artsen, psychiaters en GZ-psychologen met een BIG registratie! Vertrouwd dus.

Het is daarbij erg belangrijk dat je kosten van de behandeling die Beterggz aan jou factureert snel indient bij de zorgverzekeraar. Dit is belangrijk omdat Beterggz het gedeelte van de kosten, dat niet door de zorgverzekeraar wordt vergoed, voor haar eigen rekening neemt. Dit gedeelte betreft enkel en alleen het verschil in de kosten tussen de tarieven die zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) die we op de factuur vermelden en de vergoeding die jij van jouw zorgverzekeraar ontvangt. Beterggz noemt dit de coulanceregeling. Het verplichte eigen risico van € 385,-- en de eigen bijdrage voor geneesmiddelen van maximaal € 250,-- vallen buiten onze coulanceregeling. Het kan in sommige gevallen voorkomen dat je een vrijwillige eigen risico hebt. Die vrijwillige eigen risico komt dan nog bovenop het verplichte eigen risico van € 385,--.

 Voorbeeld:

Je ontvangt zorg van Beterggz. Voor de geleverde zorg – die valt onder de basisverzekering – brengt Beterggz € 1.000, -- bij jou in rekening. Omdat Beterggz niet gecontracteerd is, zal jouw zorgverzekeraar, afhankelijk van je polis, gemiddeld 60% van de rekening vergoeden. Indien het wettelijke eigen risico van € 385,-- van toepassing is, volgt het volgende:                                           

Factuur Beterggz    

€  1.000

Vergoeding zorgverzekeraar (60%)

       600

Coulance regeling(korting)

 €   400

Indien je eigen risico nog van toepassing is wordt dit in mindering gebracht op de vergoeding van de zorgverzekering.
De zorgverzekering vergoedt dan € 600 minus € 385 eigen risico

€    215

Beterggz zal (in bovengenoemd voorbeeld) het verschil tussen de kosten van de zorg van € 1.000,-- en de vergoeding van € 600,-- door de zorgverzekeraar aan jou voor haar rekening nemen. Je ontvangt in bovengenoemd voorbeeld dus een korting van € 400,--. Hierdoor wordt de zorg nog goedkoper! Je bent voor de goede orde wél gehouden om het verplichte eigen risico van € 385,-- (en – indien van toepassing – het vrijwillige eigen risico) en de eigen bjdrage voor geneesmiddelen van € 250,-- voor jouw rekening te houden.

* Controleer in de polisvoorwaarden van jouw zorgverzekeraar of er vóóraf toestemming voor de behandeling aangevraagd moet worden. Of bel anders met de klantenservice van jouw zorgverzekeraar. Met een verwijsbrief van je huisarts of andere geldige verwijzer, zijn onze behandelingen volledig kosteloos. Vanzelfsprekend is jouw eigen risico, van minimaal € 385,-, voor eigen rekening

* * Zo’n online behandelsessie duurt zo’n 60 minuten. Door onze doortastende werk- en behandelwijze duurt een specialistische ggz behandeltraject bij Beter ggz slechts zo’n drie maanden. Via de gewone ggz duurt een behandeltraject langer, namelijk: tussen de acht en twaalf maanden.
Wij gebruiken voor de planning, vastlegging en registratie van jouw behandelingen de registratie op basis van planning is gelijk aan realisatie model. Wat betekent dit voor jou in de praktijk? Als onze behandelaar 60 minuten heeft gepland voor een consult, maar het consult duurt uiteindelijk 45 minuten of 75 minuten, dan rekenen we de geplande tijd van 60 minuten.

Meld je hier aan
om beter te worden

Tijd om beter te worden